hlavička úvodní stránky

Příjem přihlášek v roce 2020 ZASTAVEN! Závod ODLOŽEN O ROK!

47. ročník HRUŠTICE přeložen na neděli 7. 11. 2021

Logo závodu

Nasazení čipové časomíry, zpracování elektronických přihlášek včetně realizace on-line platby startovného po podání přihlášky předem a online zpracování výsledků vyžaduje stanovení uzávěrky příjmu přihlášek a připsání platby na účet organizátora - do úterý 3. 11. 2020, do 23:59 hodin.
Je samozřejmě možné přihlásit se i v den závodu na místě do 10:00 hodin! Taková přihláška znamená zvýšený poplatek ve výši 200,- Kč pro všechny v hlavním závodu na 15 km. Pro kategorie V70, Z55 a HB10 na 10,0 km je výše startovného stejná pro přihlášku předem i na místě.
Prosíme Vás, abyste své přihlášky zasílali v dostatečném časovém předstihu, nejpozději však, jak je výše uvedeno. Děkujeme.

Ceník startovního poplatku:

Hlavní závod na 15 km - přihláška předem - startovné 120,- Kč

Hlavní závod na 15 km - přihláška na místě - startovné 200,- Kč

Lidový nesoutěžní běh na 10 km - přihláška předem i na místě - startovné 100,- Kč

Kategorie V70 a Z55 na 10 km - přihláška předem i na místě - startovné 80,- Kč

Zpracování výsledků a časomíru zajišťuje firma DATACONTROL.CZ Janov nad Nisou

Postup pro podání přihlášky až v den závodu na místě

1) Závodní kancelář Hruštice je umístěna v klubovně atletického oddílu AC Turnov v prvním patře budovy, která slouží jako zázemí atletů na Stadionu Ludvíka Daňka v Turnově.
2) Pokud nejste přihlášeni předem (do 3. 11. 2020), vyzvednete si zde připravený tiskopis přihlášky.
3) Následně vyplníte přihlášku se všemi údaji na její první straně a zárověň Vás prosíme o podpis pod čestným prohlášením na druhé straně.
4) Dále u označeného stolu zaplatíte startovní poplatek dne ceníku uvedeného výše (200,-Kč/15 km; 100,- Kč/HB10; 80,- Kč/V70 a Z55). Zde Vám bude přihláška potvrzena, že byl uhrazen.
5) Poté vyplněnou a potvrzenou přihlášku odevzdáte pořadateli u označeného stolu.
6) Zde také obdržíte startovní číslo, čip na obuv (obojí vratné) a stravenku na občerstvení po závodě, která nese shodné číslo jako Vaše startovní. Její druhý díl slouží pořadatelům jako lístek ke slosování o věcné ceny po závodě.

Startovni poplatek zahrnuje:

  • čipovou časomíru
  • zpracování výsledků
  • šatny, sprchy, WC
  • občerstvení na trati i v cíli
  • občerstvení po závodě
  • účast v závěrečném slosování

Kontaktní údaje závodu HRUŠTICE:

Pořadatel: AC Turnov z.s., Skálova 207, 511 01 Turnov, IČO 00527271

E-MAIL:hrusticebeh@email.cz

Kontaktní telefonní čísla: Milan Drahoňovský 607 525 003

              Aleš Drahoňovský 723 424 533


ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

   Svým níže uvedeným podpisem tohoto prohlášení potvrzuji, že jsem byl(-a) seznámen(-a) s nároky a pravidly závodu, a není mi známa žádná zdravotní překážka, která by mi bránila zúčastnit se běžeckého silničního závodu HRUŠTICE na 15 km (10 km). Beru rovněž na vědomí, že závod probíhíhá dle platných soutěžních pravidel atletiky. Souhlasím s pravidly tohoto závodu a prohlašuji, že nezavazují organizátory k odpovědnosti, plynoucí z mojí účasti v závodu.
   Jsem si vědom(-a), že závod probíhá za plného dopravního silničního provozu. Budu se řídit platnými předpisy pro účastníky silničního provozu a budu dodržovat pokyny organizátorů závodu. Běžím na vlastní nebezpečí, se všemi důsledky z toho plynoucími. Pořadatel má právo na komerční a nekomerční využití filmů, fotografií, videozáznamů a další dokumentace, na nichž bude zachycena moje osoba v průběhu konání akce, a to i do budoucnosti bez časového omezení.
   Dále prohlašuji, že sám(-a) odpovídám za svůj zdravotní stav a způsobilost absolvovat tento závod a je mi známo, že pořadatel startující nepojišťuje. Stvrzuji svým podpisem, že na pořadateli závodu nebudu sám(-a), ani prostřednictvím svých právních zástupců, vymáhat případnou náhradu škody, či újmy na zdraví, způsobené třetími osobami.

Na začátekNahoru