hlavička úvodní stránky

Podání přihlášky na nadcházející ročník závodu HRUŠTICE

Logo závodu

Přihlášku předem provedete prostřednictvím elektronického formuláře, do kterého se dostanete kliknutím na odkaz níže. Po odeslání této elektronické přihlášky a po jejím prvním zpracování Vám na Váš e-mail přijde odpověď s potvrzením o přijetí Vaší přihlášky. K úspěšnému dokončení přihlášky předem je třeba uhradit startovní poplatek bezhotovostní platbou, převodem na bankovní účet, nebo platební kartou online, platební údaje Vám budou doručeny neprodleně po odeslání přihlášky. Vaše přihláška je platná až po uhrazení startovního poplatku a jeho připsáni na účet příjemce. Potvrzení o přijetí platby Vám bude vystaveno při prezentaci v den závodu.

Uzávěrka příjmu přihlášek předem: středa 1. 11. 2023, do 23:59 hodin

Termín připsání poplatku na účet příjemce: do čtvrtka 2. 11. 2023, do 23:59 hodin

Ceník startovního poplatku:

Hlavní závod na 15 km - přihláška předem - startovné 200,- Kč

Hlavní závod na 15 km - přihláška na místě - startovné 300,- Kč

Závod na 10 km pro kategorie V70, Z55 a HB10 - přihláška předem - startovné 150,- Kč

Závod na 10 km pro kategorie V70, Z55 a HB10 - přihláška na místě - startovné 200,- Kč

Registraci přihlášek, čipovou časomíru a výsledky zajišťuje firma STOPNI TO s.r.o.

Je samozřejmě možné přihlásit se i v den závodu na místě do 10:00 hodin! Taková přihláška znamená zvýšený poplatek ve výši 300,- Kč pro všechny v hlavním závodu na 15 km a zvýšený popltek na 200,- Kč pro kategorie V70, Z55 a HB10 na 10,0 km.
Prosíme Vás, abyste se k prezentaci i k případnému dodatečnému podání přihlášky až v den závodu dostavili brzy, aby byl čas na zpracování přihlášek a startovní listiny. Děkujeme.

Postup pro podání přihlášky až v den závodu na místě

1) Závodní kancelář Hruštice je umístěna v klubovně atletického oddílu AC Turnov v prvním patře budovy, která slouží jako zázemí atletů na Stadionu Ludvíka Daňka v Turnově.
2) Pokud nejste přihlášeni předem (do 1. 11. 2023), vyzvednete si zde připravený tiskopis přihlášky.
3) Následně vyplníte tento formulář přihlášky se všemi údaji a zárověň Vás prosíme o podpis pod zde uvedeným čestným prohlášením.
4) Dále u označeného stolu zaplatíte startovní poplatek dle ceníku uvedeného výše. Zde Vám bude přihláška potvrzena, že byl uhrazen.
5) Poté vyplněnou a potvrzenou přihlášku odevzdáte pořadateli u označeného stolu.
6) Zde také obdržíte startovní číslo. Po tímto číslem také bude vhozen shodný slosovací lístek do osudí ke slosování o věcné ceny po závodě.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

   Svým níže uvedeným podpisem tohoto prohlášení potvrzuji, že jsem byl(-a) seznámen(-a) s nároky a pravidly závodu, a není mi známa žádná zdravotní překážka, která by mi bránila zúčastnit se běžeckého silničního závodu HRUŠTICE na 15 km (10 km). Beru rovněž na vědomí, že závod probíhíhá dle platných soutěžních pravidel atletiky. Souhlasím s pravidly tohoto závodu a prohlašuji, že nezavazují organizátory k odpovědnosti, plynoucí z mojí účasti v závodu.
   Jsem si vědom(-a), že závod probíhá za plného dopravního silničního provozu. Budu se řídit platnými předpisy pro účastníky silničního provozu a budu dodržovat pokyny organizátorů závodu. Běžím na vlastní nebezpečí, se všemi důsledky z toho plynoucími. Pořadatel má právo na komerční a nekomerční využití filmů, fotografií, videozáznamů a další dokumentace, na nichž bude zachycena moje osoba v průběhu konání akce, a to i do budoucnosti bez časového omezení.
   Dále prohlašuji, že sám(-a) odpovídám za svůj zdravotní stav a způsobilost absolvovat tento závod a je mi známo, že pořadatel startující nepojišťuje. Stvrzuji svým podpisem, že na pořadateli závodu nebudu sám(-a), ani prostřednictvím svých právních zástupců, vymáhat případnou náhradu škody, či újmy na zdraví, způsobené třetími osobami.

Startovni poplatek zahrnuje:

  • příjem a zpracování přihlášek
  • časomíru závodu
  • zpracování výsledků
  • šatny, sprchy, WC
  • občerstvení na trati i v cíli
  • občerstvení po závodě
  • účast v závěrečném slosování

Kontaktní údaje závodu HRUŠTICE:

Pořadatel: AC Turnov z.s., Skálova 207, 511 01 Turnov, IČO 00527271

E-MAIL:hrusticebeh@email.cz

Kontaktní telefonní čísla: Milan Drahoňovský 607 525 003

              Aleš Drahoňovský 723 424 533


Na začátekNahoru